מחקרי שוק ומחקרים עסקיים

במרקטסט אנו מציגים מגוון פתרונות לארגונים המאפשרים למפות שווקים ולאמוד הזדמנויות עסקיות. בקטגוריה זו אנו מציעים שני קווי שירות: מחקרי שוק ופוטנציאל עסקי ומחקרי מודיעין עסקי.

מחקרי שוק ופוטנציאל עסקי

במרקטסט אנו מספקים שורה של כלים לקבלת החלטות לאורך חיי המוצר ולאורך חיי הארגון, ובהם:

  • מחקרי Go/No-Go
  • מיפוי שוק, תדמית ומיצוב
  • מדידת אפקטיביות פרסום
  • בדיקת קונספטים פרסומיים
  • סקרי קמעונאים
  • סקרים בקרב מקבלי החלטות

מחקרי מודיעין עסקי

במרקטסט אנו עורכים מחקרי מודיעין עסקי הן באינטרנט והן בשטח.

  • מודיעין עסקי באינטרנט: במרקטסט אנו מפעילים מערך איסוף וניתוח נתונים אונליין שמספק מידע עשיר בהרבה מזה שניתן להשיג בחיפוש רגיל. הנתונים שנאספו משולבים עם בקרות סמויות ומעובדים למידע המוצג ללקוח באופן תכליתי וממוקד.
  • מודיעין עסקי בשטח: אנו עורכים מחקרים בסניפי מתחרים, במטות של חברות מתחרות ובארגון המזמין ליצירת השוואה ענפית.